Siste nyheter

Copyright © 2011 WebFish
info@calculator.nu

Pythagoras teorem

2013-02-05

Denne korte artikkelen vil beskrive hvordan du benytter deg av Pythagoras teorem. Vi begynner med litt historie, før vi går over til teori og til slutt noen nyttige eksempler.

Pythagoras var en Gresk matematiker som levde i år 500 før kristus. Når han var rundt 20 år gammel reiste han til Egypt, men når Cambyses II invaderte Egypt, ble han tvunget til å reise til Babylon. Når han til slutt retuerte til Hellas startet han en skole som han kalte for «halvsirkelen».

Han gjorde ganske mange oppdagelser. En av de mest interessante, etter min mening, er at han fant ut at uer som hadde en simpel proporsjon i forhold til volumet avgav en ren tone/ren klang.

The mest kjente oppdagelsen han gjorde er sannsynligvis den om trekanter. Pythagoras læresetning. Han fant ut at hvis man har en rettvinklet trekant og kaller de to kortsidene (katetene) for A og B, og langsiden (hypotenus) for C, så vil man få uttrykket: A2 + B2 = C2.

Dette betyr at hvis man kjenner A og B så kan man kalkulere C.

Man kan også kalkulere B hvis man kun kjenner A og C.

Her er et eksempel hvor man ikke kjenner C.

Her er et eksempel hvor man ikke kjenner B.

Kalkulator online